Loading...

Regulamin platformy e-learningowej "Elitarny Trening"

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Definicje
a. Platforma – platforma e-learningowa "Elitarny Trening", dostępna pod adresem www.elitarnytrening.pl, świadcząca usługi edukacyjne.
b. Kursant – osoba fizyczna, która korzysta z platformy "Elitarny Trening".
c. Instruktor – osoba prowadząca kursy na platformie "Elitarny Trening".
d. Kurs – program szkoleniowy dostępny na platformie "Elitarny Trening".
e. Usługi – usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone przez platformę "Elitarny Trening".

2. Wydawca
a. Wydawca – firma "Elitarny Trening" z siedzibą w Tarnowie, ul. Na Młyny 17, 33-112 Tarnowiec, o numerze NIP 7642629447 oraz REGON 367624420 reprezentowana przez Justynę Ostrowską.

3. Regulamin
a. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usług platformy "Elitarny Trening".

4. Serwis
a. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem elitarnytrening.pl oraz elitarnytrening.pl.

5. Umowa
a. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem.

6. Użytkownik
a. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. Autor
a. Autor – osoba, która przesyła i/lub publikuje materiały na platformie "Elitarny Trening".

Dział II. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu

1. Zakres usług
a. Platforma "Elitarny Trening" oferuje kursy z zakresu wiedzy o treningu personalnym, medycznym trenerze personalnym, trenerze przygotowania motorycznego, terapeuty ruchowego oraz wiedzy z zakresu fizjoterapii oraz rehabilitacji ruchowej.
b. Kursy mogą obejmować materiały edukacyjne, filmy szkoleniowe, ćwiczenia praktyczne i inne formy nauki.

2. Warunki uczestnictwa
a. Kursantem może być każda osoba fizyczna. Trenerem, dzięki usługom „Elitarnego treningu” może zostać osoba pełnoletnia.
b. Niektóre kursy mogą wymagać spełnienia określonych warunków wstępnych, takich jak posiadanie określonego poziomu wiedzy lub doświadczenia w dziedzinie treningu czy fizjoterapii.

3. Dostępność kursów
a. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na platformie "Elitarny Trening", Kursant otrzymuje dostęp do zakupionych kursów.
b. Dostęp do kursów jest indywidualny i ograniczony czasowo w zależności od rodzaju zakupionego kursu.

4. Opłaty
a. Za korzystanie z kursów na platformie "Elitarny Trening" są wymagane opłaty. Koszty są określane przy opisie każdego kursu.
b. Kursant dokonuje opłaty za kurs za pośrednictwem dostępnych na platformie "Elitarny Trening" opcji płatności.

Dział III. Zasady korzystania z platformy

1. Obowiązki Kursanta
a. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz przepisów prawa podczas korzystania z platformy "Elitarny Trening".
b. Kursant nie ma prawa udostępniać treści kursów osobom trzecim ani kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać materiałów kursów w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych bez zgody właścicieli "Elitarny Trening". W przypadku powyższych nadużyc regulaminu serwisu „Elitarny Trening” kursant zostanie pozbawiony dostępu do wykupionych kursów oraz wszystkich materiałów dostępnych w obrębie wykupionych kursów.

2. Logując się do platformy, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu,

3. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:
a. do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła,
b. do realizacji kursu/kursów (wraz z zaliczeniem testu/testów, quizów itp. wymaganych w kursie) w terminie wskazanym do realizacji kursu/kursów uznając jego wiążący charakter.

4. Obowiązki platformy "Elitarny Trening"
a. Platforma "Elitarny Trening" zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.
b. Platforma "Elitarny Trening" zastrzega sobie prawo do zmiany treści kursów oraz dostępności kursów w każdym czasie.
c. W trakcie korzystania przez użytkownika z platformy nie jest instalowane na jego komputerze bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie.
d. Zapewnienie funkcjonalności platformy oraz prezentowanych w serwisie materiałów szkoleniowych na przeglądarkach internetowych Firefox i Chrome. Przy korzystaniu z pozostałych przeglądarek mogą występować nieprawidłowości w odtwarzaniu zawartości szkoleń prowadzonych w formie nauki zdalnej.

Dział IV. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu

1. Moment zawarcia umowy
a. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje w chwili rejestracji Użytkownika na platformie "Elitarny Trening" oraz zaakceptowania Regulaminu.

2. Rozwiązanie umowy
a. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług dostępu do Serwisu w każdym czasie, poprzez usunięcie swojego konta na platformie "Elitarny Trening".

Dział V. Zasady korzystania z Usług płatnych (cena, dostawa, koszty przesyłki, forma płatności)

1. Opłaty
a. Koszty korzystania z kursów będą określane przy opisie każdego kursu na platformie "Elitarny Trening".
b. Kursant dokonuje opłaty za kurs za pośrednictwem dostępnych na platformie "Elitarny Trening" opcji płatności.

2. Dostawa
a. Dostęp do kursów zostanie udzielony Kursantowi po zaksięgowaniu opłaty na koncie firmy"Elitarny Trening".

3. Zmiany w cenach
a. Platforma "Elitarny Trening" zastrzega sobie prawo do zmiany cen kursów w każdym czasie. Zmiany te nie będą miały wpływu na ceny kursów już opłaconych przez Kursanta.

Dział VI. Reklamacje i zwroty

4. Reklamacje
a. Kursant jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku problemów z dostępem do zakupionego kursu lub jakości materiałów szkoleniowych.
b. Reklamację można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na platformie "Elitarny Trening".
c. Platforma "Elitarny Trening" zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Zwroty
a. Zwrot opłaty za kurs możliwy jest tylko w przypadku, gdy materiały szkoleniowe nie spełniają deklarowanych standardów jakości lub są niekompletne.
b. Prośbę o zwrot opłaty można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na platformie "Elitarny Trening".
c. Platforma "Elitarny Trening" zobowiązuje się do rozpatrzenia prośby o zwrot opłaty w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dział VII. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

2. Termin do odstąpienia od umowy upływa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie produktu.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy drogą jednoznacznego oświadczenia, np. listem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Dział VIII. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych
a. Platforma "Elitarny Trening" dba o ochronę danych osobowych Kursantów i przestrzega obowiązujących przepisów prawa.
b. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności platformy "Elitarny Trening".

Dział IX. Przepisy końcowe

1. Postanowienia końcowe
a. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 23.09.2023r.
b. Regulamin jest dostępny dla Kursantów na stronie internetowej platformy "Elitarny Trening".
c. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z platformy "Elitarny Trening" rozstrzygane będą zgodnie z polskim prawem.
d. Platforma "Elitarny Trening" zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, informując o tym Kursantów poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej platformy.

Drogi Kursancie, korzystając z platformy "Elitarny Trening", zapewniamy Ci dostęp do najwyższej jakości kursów i materiałów edukacyjnych. Jesteśmy gotowi wspierać Cię w osiągnięciu Twoich celów szkoleniowych i rozwoju zawodowego.
Z poważaniem,
Zespół Elitarny Trening